Llibrets varis

En aquesta secció podreu trobar llibrets no wagnerians que m’interessen especialment pel seu valor literari.