El nazisme: 12 anys i milions de víctimes assassinades.

hitler cartel 9Propaganda del Partit Nacionalsocialista amb la llegenda Visca Alemanya!

L’auge dels totalitarismes

Existeix unanimitat a assenyalar la crisi del sistema liberal i l’auge dels totalitarismes com els fenòmens que van caracteritzar el panorama polític de l’Europa d’entreguerres (1918-1939). Durant aquest període, la democràcia parlamentària es va veure qüestionada tant pel comunisme, gradualment consolidat en la Unió Soviètica després del triomf de la Revolució russa (1917), com per les diverses ideologies autoritàries que, sorgides en el convuls clima de la postguerra, s’han agrupat sota la denominació genèrica de «feixismes». Els dos més importants són el feixisme italià i el nazisme alemany, encara que van ser molts altres els països que per aquells anys van caure sota règims dictatorials; de fet, només Gran Bretanya, França, els Països Baixos i els països nòrdics van mantenir les seues institucions democràtiques.

La Primera Guerra Mundial (1914-1918) va tenir una importància cabdal en l’expansió de la ideologia feixista i en el seu ascens al poder. El conflicte bèl·lic va accelerar el declivi dels valors cívics i humanistes (primacia de la raó, fe en el progrés, defensa de les llibertats individuals i de la igualtat de drets), la crisi dels quals va córrer paral·lela a la inoperància de les democràcies liberals, incapaces de fer front a les gravíssimes seqüeles del conflicte; tant el funcionament del sistema com els seus valors serien blanc de les crítiques dels nous corrents feixistes, que es van pronunciar contra el parlamentarisme, la democràcia i l’igualitarisme amb la mateixa contundència amb la qual condemnaven el comunisme i el sindicalisme.

hitler, 1938.Hitler aclamat per la multitud (1938)

D’altra banda, lluny de resoldre les tensions econòmiques i nacionalistes que l’havien ocasionat, la guerra va exacerbar el sentiment nacionalista, especialment en països com Alemanya i Itàlia, humiliats per les condicions imposades unilateralment per França, Anglaterra i Estats Units en el Tractat de Versalles (1919). Alemanya va ser declarada culpable de la guerra i Itàlia, malgrat formar part de la coalició vencedora, no va veure compensats els seus múltiples sacrificis amb la recuperació dels territoris reclamats a l’antic Imperi austrohongarès. Els moviments feixistes van assumir aquell nacionalisme revengista que impregnava el teixit social com un dels seus nuclis ideològics.

En el terreny social, les conseqüències econòmiques de la guerra van incloure l’empobriment generalitzat de les classes mitjanes i petit burgeses; les privacions i estretors es van traduir en hostilitat contra l’Estat liberal, que no va fer o no va poder fer res per a reintegrar-les a la societat de la postguerra. Aturats, burgesos arruïnats i excombatents, incapaços de readaptar-se a la vida civil, van trobar en les confuses propostes doctrinals del feixisme i en les seues organitzacions una estructura d’acolliment que donava resposta a les seues preocupacions i plantejava solucions radicals als problemes. Però en l’enfortiment i especialment en l’accés al poder dels feixismes van exercir també un important paper les classes dominants: els grans industrials i propietaris agrícoles, davant l’amenaça del comunisme, van tolerar o van recórrer a les organitzacions feixistes per a oposar-se als sindicats d’obrers i camperols i als partits d’orientació comunista que els representaven.

Àdhuc comptant amb aquests factors, no ha d’oblidar-se que parteix de l’èxit del feixisme ha d’atribuir-se al seu mateix «atractiu», o almenys a la seua «novetat» en un context de fastig polític i de descrèdit del sistema, doncs el feixisme s’oposava en molts aspectes a la dreta autoritària clàssica. A diferència de les dictadures tradicionals, el feixisme es va presentar com un fenomen de masses (no era elitista) i amb una doctrina aparentment revolucionària (que s’orientava al futur i no a la defensa de la tradició), encarnada en un líder o cabdill indiscutit (els líders feixistes van ser de fet populars). Un partit únic i de masses havia de prendre les regnes de l’Estat i dirigir fermament la nació cap a un victoriós futur de prosperitat. De no haver sigut derrotats en la Segona Guerra Mundial, l’eficàcia dels seus formidables aparells propagandístics i la violenta repressió de qualsevol besllum de dissidència hagueren probablement permès als diferents règims feixistes perpetuar-se en el poder.

Tots els règims totalitaris tingueren el recolzament de la religió que veia en el líder feixista la protecció contra els bolxevics que tan temia. Això el Vaticà i les església espanyola recolzà Francisco Franco i la seua Creuada, els ustachi croates, Hitler, Mussolini i molts altres casos. Fins i tot el comunista Stalin va tenir el recolzament de l’església Ortodoxa Russa contra l’invasor alemany. La religió és indissoluble del poder real.

hitler 1930 0000000

En una marxa del partit a Weimar (octubre de 1930)

El nazisme

Mentre que exemples paradigmàtics dels nous corrents autoritaris, el feixisme italià i el nazisme alemany presenten tal grau d’afinitat que quasi poden considerar-se realitzacions d’una mateixa ideologia en diferents territoris. La mútua admiració entre Mussolini i Hitler i l’estreta col·laboració entre tots dos règims abans i durant la guerra corrobora a nivell anecdòtic aquesta impressió. Un mateix context d’inestabilitat política, descontent generalitzat i exaltació nacionalista va afavorir el desenvolupament del feixisme en tots dos països.

A Alemanya, després de la derrota en la Primera Guerra Mundial, les institucions de l’antic Imperi alemany havien sigut substituïdes per la federal i democràtica República de Weimar, així anomenada per haver-se constituït en la ciutat de Weimar. En un país d’escassa tradició democràtica com era llavors Alemanya, la jove República es va veure prompte sotmesa a les pressions tant de l’esquerra (els comunistes) com de la dreta nostàlgica de la grandesa imperial. La devastació ocasionada per la contesa i les condicions imposades pels tractats de pau no facilitaven precisament la seua consolidació: durant els primers anys de la postguerra, una inflació galopant va sumir en l’angoixa i en la misèria a les classes mitjanes i baixes; en 1923, l’ocupació francesa de la conca del Ruhr davant l’impagament de les reparacions de guerra va suposar una nova humiliació per al país.

Hitler en una celebració nazi (1934)

Aquesta convulsa situació va afavorir l’aparició de grupúsculs i formacions extremistes de tot signe. Un d’ells va ser el Partit Obrer Alemany (DAP), organització ultranacionalista que arreplegava els sentiments revengistes, pangermanistes i antisemites arrelats en part de la societat alemanya. En la seua configuració ideològica es donaven cita tant l’anticomunisme com el rebuig al capitalisme i a la democràcia liberal. En 1920 la formació va passar a dir-se Partit Nacionalsocialista Obrer Alemany (NSDAP), afegit del que deriva l’abreviatura «nazi». Aqueix mateix any es va incorporar a les seues reduïdes files (comptava amb amb prou faenes mig centenar d’afiliats) un jove ex-combatent, Adolf Hitler, que a l’any següent es va fer amb el control absolut del partit.

Hitler es va dedicar incessantment des de llavors a donar-se a conèixer en els diferents àmbits socials i econòmics i a dotar al partit d’un aparell fortament centralitzat i jerarquitzat; va afegir així mateix tota classe d’organitzacions sectorials al partit (joves, dones, advocats, estudiants), intentant així penetrar en el teixit social. A la fi de la dècada, més de la meitat dels membres del partit nazi pertanyien a la classe mitjana o petita burgesia, però també comptava amb una important proporció d’obrers industrials i camperols.

El partit tenia unitats organitzades militarment, les Sturmabteilungen (SA), més conegudes popularment pels «camises pardes» a causa del color dels seus uniformes. Al costat d’aquestes, les Schutzstaffeln (SS), unitats d’elit lligades al propi Hitler mitjançant jurament, tenien al seu càrrec la seguretat del seu líder. Conforme a la seua pròpia ideologia, el partit havia de ser regit per un únic «Führer» o cabdill, i Adolf Hitler es va erigir en cap indiscutible del mateix. L’esvàstica o creu gamada va ser triada com a emblema i, en 1926, es va introduir la salutació al crit de “Heil Hitler” amb el braç dret alçat.

hitler26Tot el poder recau en mans dels líder en exclusiva.

El moviment va créixer gradualment, a causa en gran part a la intel·ligent utilització propagandista del somni d’una pàtria recuperada, lliure de les limitacions imposades pel Tractat de Versalles. La seua presència en el parlament seguia sent testimonial (2,6% dels vots en 1928), però la nova catàstrofe social ocasionada per la crisi econòmica de 1929 (fallida dels principals bancs, enfonsament de la producció i altíssims nivells de desocupació) i el temor a una revolució comunista entre els sectors conservadors va catapultar al partit fins a convertir-ho en la força més votada en els processos electorals de 1932. Al gener de 1933, Hitler era nomenat canceller.

El Mein Kampf (en alemany La meua lluita), llibre escrit per Adolf Hitler, combina elements autobiogràfics amb una exposició de la ideologia política del nazisme. La seua filosofia vitalista  deriva de corrents irracionals i autoritàris que ja havien aparegut en la tradició alemanya i europea en el segle XIX i principis del XX. Destaca més com a organitzador que com a ideòleg. Va ser el despietat i eficient organitzador del moviment nazi en primer lloc, i, una vegada en el poder, de l’Estat alemany. Aconseguida la cancelleria, Hitler va liquidar immediatament les institucions democràtiques de la República de Weimar, es va investir de poders d’excepció i va establir una dictadura de partit únic recolzada en la ràpida penetració de membres del partit en tots els llocs de responsabilitat de l’Estat, en una eficaç organització propagandística i en la persecució implacable de tota dissidència.

Amb prou faenes divuit mesos després del seu nomenament, el Führer era amo absolut d’Alemanya. Les seues conviccions i els seus interessos polítics van triomfar gràcies al rigor amb què va aplicar sempre les lleis de la violència i a l’absoluta falta de respecte a qualsevol gènere d’oposició, fins i tot la interna, com ho demostra la cruenta porga deslligada entre les files del mateix partit nazi en l’anomenada «Nit dels ganivets llargs» (30 de juny de 1934). Les masses van ser captivades per les espectaculars desfilades militars perfectament organitzats, pels suggestius ritus de les assemblees del partit i per efectius lemes sobre la grandesa del país, mentre tots els ciutadans eren minuciosament controlats per la Gestapo, la temuda policia secreta.

nuremberg_1934Concentració nazi en Núremberg (octubre de 1934)

El nazisme va ocultar la seua naturalesa despietada després d’una confusa filosofia en la qual es barrejaven les evocacions a la tradició romàntica d’una Alemanya “bàrbara” però vital, el culte i l’exaltació de la força, el menyspreu pels ideals igualitaris i democràtics (vistos com a senyal evident de feblesa i d’escassa virilitat) i la superioritat del poble alemany, la missió del qual no era sinó destruir i substituir a les altres races, inferiors i decadents. L’igualitarisme va ser substituït pel principi de jerarquia, que va conduir a la militarització de la vida social i laboral, mentre en el terreny econòmic l’autarquia i l’intervencionisme afavorien un desenvolupament industrial preferentment armamentístic que preparava, per la via militar, la realització de l’ideal pangermànic (la unificació sota un sol Estat dels pobles de llengua alemanya) i la conquesta del «espai vital», és a dir, de l’àmbit territorial que la nació precisava per a assegurar la seua prosperitat.

En temes polítics més concrets, com el rebuig frontal al Tractat de Versalles, Hitler va saber ser intèrpret de la frustració i de les contradiccions d’una societat destrossada per la guerra, situació agreujada per la nul·la voluntat conciliadora dels vencedors i la insuportable pressió de les condicions que aquests havien imposat. El pangermanisme, la doctrina de l’«espai vital» i la idea de la superioritat de la raça ària conduirien no solament a la Segona Guerra Mundial, sinó també a l’holocaust: sis milions de jueus i membres d’altres races van ser assassinats en els camps de concentració, en un dels crims contra la humanitat més monstruosos de la història universal. [Especialistes en el tema parlen de 20 milions de morts, en la seua major part eslaus (sobretot soviètics) en aplicació de la doctrina de l’espai vital. Un altre grup de qui no se sol parlar són els gitanos i testimonis de Jehovà. No és correcte reduir l’extermini als jueus en exclusiva quan ni tan sols conformen el grup majoritari de víctimes, que van ser el russos.]

Mein_Kampf_dust_jacket.jpeg


Mein Kampf

Encara que cap dels seus plantejaments i propostes era original, Hitler va expressar personalment el seu ideari en una autobiografia espiritual, Mein Kampf, (La meua lluita, 1925) de la qual apareixeria en 1961 una part inèdita de caràcter més teòrico-programàtic. L’obra va ser escrita en 1924, durant el compliment de la seua condemna pel putsch de 1923 en la presó de Landsberg, i es va publicar a Munic en dos volums (1925 i 1927) que van aconseguir una enorme difusió amb l’ascens al poder del partit nazi (quatre milions d’exemplars fins a 1939).

La primera part de Mein Kampf és de caràcter autobiogràfic i reconstrueix la seua joventut a Àustria i, en particular, el període de Viena (fins a 1912), quan en la ment inquieta del jove Hitler van germinar els somnis de grandesa alemanya i l’odi antisemita. Segueix a açò la seua etapa a Munic i la participació en la Primera Guerra Mundial, a la qual Hitler es va incorporar com a voluntari en un regiment de Baviera, i després, una vegada finalitzada la contesa, el seu ingrés en el Partit Obrer Alemany i l’activisme en el si d’aquesta formació ultradretana que, amb el seu bagatge de superioritat ària i de revengisme, es rebatejaria com a Nacionalsocialista en 1920.

cartel marina naziCartell convidant a enrolar-se en la marina

D’ací d’ara endavant, les dades autobiogràfiques i la predicació propagandista, els escorços d’una absurda filosofia de la història i la mística de la raça se succeeixen en mescladissa en una obra que ha sigut definida com el manual del nazisme, especialment pel que fa als seus conceptes sobre la raça alemanya.

“El que parla d’una missió del poble alemany en la terra, ha de saber que aquesta només pot consistir en la formació d’un estat que considere, com a suprem objectiu seu, la conservació i desenvolupament dels elements més nobles i més íntegres de la nostra raça davant tota la humanitat.”

És a dir, Hitler veu en l’home únicament un mitjà per a aconseguir una fi: la conservació de la seua substància racial. No solament afirmava que calia “transformar a tot alemany i fer d’ell un tipus nou d’home”, o “fustigar a les masses per a llançar-les avant encara que fos amb histèrica violència”, sinó que assegurava que “només qui està sa pot procrear, doncs és escandalós engendrar fills malsans o defectuosos”.

Per aquesta raó, l’antisemitisme ocupa un lloc central en tota aquesta doctrina: cal destruir l”insecte”, prohibir el matrimoni mixt que engendra “monstres meitat homes i meitat micos” i acabar amb la llavor hebrea en la terra alemanya. La raça ària ha de ser purificada; però a més, mentre que raça superior (doncs no totes les races són iguals), està legitimada per a exercir el seu domini sobre les inferiors, la qual cosa justificaria tant l’expansionisme militar com el genocidi jueu i d’altres pobles.

D’altra banda, enfront de qualsevol tipus de concepció igualitària, siga d’origen liberal i burgès o de procedència marxista o comunista, Hitler defensa a ultrança el principi de jerarquia en l’organització política i social, principi que reserva el comandament als millors i que desemboca en l’exaltació d’una personalitat “única”, la del «Führer» o líder: “No hi ha decisions de la majoria, sinó només persones responsables. Cada home té al seu costat consellers, però la decisió és assumpte d’un home sol. Només ell tindrà l’autoritat i el dret de manar: el parlament es limitarà a donar consells, però cap càmera podrà decidir per votació. Aquest principi, que associa l’autoritat absoluta amb l’absoluta responsabilitat, crearà progressivament una elit de caps”.

I de la mateixa manera en què ha d’afermar-se la jerarquia interna dels més purs i forts, així també el poble alemany ha d’exercir, com a ari puro, el seu domini sobre tots els altres, després d’haver destruït a l’enemic intern, el jueu. Tal domini ha de portar primerament a la plena unificació del món de llengua alemanya, però també a l’expansió ulterior del predomini germànic, d’acord amb la teoria del «espai vital». La mateixa presumpció d’una missió divina està en aquesta superioritat de l’alemany i en la persecució dels jueus (“Lluitant contra el jueu, defensant l’obra del Senyor”). [Hitler era catòlic].

chamberlain h s

H. S. Chamberlain, teòric del racisme, britànic nacionalitzat alemany i casat amb una filla de Wagner, Eva. Hitler anà a visitar-lo a Bayreuth en la seva joventut.

El desenvolupament de Mein Kampf conté també un programa polític més immediat. Des de la previsió apocalíptica, Hitler descendeix fins a l’exigència d’una revisió radical del tractat de Versalles i a la revenja contra França. No obstant açò, ja des de llavors Hitler preveia que l’expansió d’Alemanya no podia comptar amb la submissió d’Occident i tindria lloc cap a les planes de l’Est. Escrit en condicions de total excitació propagandista, el llibre desafia tot sentit crític, és a dir, no es raona cap principi o afirmació. Cada proposada val per la seua rude violència; cada idea no té més antecedents culturals que els de el pensament nacionalista i racista més recent, des de Oswald Spengler, H. S. Chamberlain i Arthur Moeller fins als teòrics estretament vinculats al partit, com Gottfried Feder i Alfred Rosenberg, als quals únicament pot sumar-se una gran admiració per figures tan mal interpretades pel nazisme com Nietzsche i Wagner. [Aquest dos darrers van ser manipulats a conveniència del nazisme.]

D’altra banda, el text manca de tota finor ni originalitat, com no siga la de l’odi sense mesura i la de la mística racial més immediata. Tal vegada foren precisament la crua violència, el dogmatisme de la repetició incansable i el simplisme primitiu els elements que van dotar a l’obra d’un poder de penetració i van resultar en la inhumana propagació de les seues fórmules.

Tot el que el dictador va posar en pràctica deu anys més tard es trobava perfectament exposat en aquest llibre, però malgrat açò ningú es va sentir tan amenaçat com per a intentar detenir, abans que fóra massa vesprada, al perillós fanàtic que s’anunciava en les seues pàgines.

Anuncis

Quant a rexval

M'agrada Wagner, l'òpera, la clàssica en general i els cantautors, sobretot Raimon i Llach. M'interessa la política, la història, la filosofia, la literatura, el cinema i l'educació. Crec que la cultura és un bé de primera necessitat que ha d'estar a l'abast de tothom.
Aquesta entrada s'ha publicat en Història, Uncategorized i etiquetada amb . Afegiu a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Una resposta a El nazisme: 12 anys i milions de víctimes assassinades.

  1. Retroenllaç: Hitler en català (16). Estat totalitari i antisemitisme. | EL CAVALLER DEL CIGNE ciutadà valencià de nació catalana //*//

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s