Bukowski bilingual: The Genius Of The Crowd. I am my own god. / El geni de la multitud. Jo sóc el meu propi déu.

multitudA violent crowd. Una multitud violenta.

Jo sóc el meu propi déu.
Som aquí per oblidar els ensenyaments de l’església, l’estat, i el nostre sistema educatiu.
(Bukowski)

 


The Genius Of The Crowd / El geni de la multitud.

there is enough treachery, hatred, violence, absurdity in the average
human being to supply any given army on any given day

Hi ha suficient traïció, odi, violència, absurditat en la mitjana
dels d’éssers humans com per proveir un exèrcit donat un dia qualsevol

and the best at murder are those who preach against it
and the best at hate are those who preach love
and the best at war finally are those who preach peace

I els millors assassins són aquells que prediquen en contra de l’assassinat.
I els que millor odien són aquells que prediquen l’amor.
I els que millor lluiten en la guerra són finalment aquells que prediquen la pau.

those who preach god, need god
those who preach peace do not have peace
those who preach peace do not have love

Aquells que parlen de Déu necessiten Déu.
Aquells que prediquen la pau no tenen pau.
Aquells que prediquen l’amor no tenen amor.

beware the preachers
beware the knowers
beware those who are always reading books
beware those who either detest poverty
or are proud of it
beware those quick to praise
for they need praise in return
beware those who are quick to censor
they are afraid of what they do not know
beware those who seek constant crowds for
they are nothing alone
beware the average man the average woman
beware their love, their love is average
seeks average

Compte amb els predicadors
compte amb els que en saben.
Compte amb aquells que estan sempre llegint llibres.
Compte amb aquells que detesten
la pobresa o estan orgullosos d’ella.
Compte amb aquells de lloança ràpida
doncs necessiten que se’ls lloe a canvi.
Compte amb aquells que censuren amb rapidesa:
tenen por del que no coneixen.
Compte amb aquells que busquen constants multituds;
no són res assoles.
Compte amb l’home corrent amb la dona corrent.
Compte amb el seu amor.
El seu amor és corrent, busca
el corrent.

but there is genius in their hatred
there is enough genius in their hatred to kill you
to kill anybody
not wanting solitude
not understanding solitude
they will attempt to destroy anything
that differs from their own
not being able to create art
they will not understand art
they will consider their failure as creators
only as a failure of the world
not being able to love fully
they will believe your love incomplete
and then they will hate you
and their hatred will be perfect

like a shining diamond
like a knife
like a mountain
like a tiger
like hemlock

their finest
ART.

però hi ha geni en el seu odi
hi ha prou geni en el seu odi com per matar-te,
com per matar a qualsevol.
En no voler la solitud
en no entendre la solitud
intentaran destruir
qualsevol cosa
que diferesca
de la seua.
En no ser capaços de crear art
no entendran l’art.
Consideraran el seu fracàs com a creadors
només com un fracàs del món.
En no ser capaços d’estimar plenament
creuran que el teu amor és incomplet
i llavors odiaran.
I el seu odi serà perfecte
com un diamant resplendent
com una navalla
com una muntanya
com un tigre
com la cicuta
El seu millor millor
ART.


tablas-de-la-ley

Those who believe in God or I’m my own god.

“For those who believe in God, most of the big questions are answered. But for those of us who can’t readily accept the God formula, the big answers don’t remain stone-written. We adjust to new conditions and discoveries. We are pliable. Love need not be a command nor faith a dictum. I am my own god. We are here to unlearn the teachings of the church, state, and our educational system. We are here to drink beer. We are here to kill war. We are here to laugh at the odds and live our lives so well that Death will tremble to take us.”
― Charles Bukowski

“Per aquells que creuen en Déu, la majoria de les grans preguntes estan contestades. Però per aquells que no podem acceptar fàcilment la fórmula Déu, les grans respostes no romanen escrites en pedra. Ens ajustem a les noves condicions i descobriments. Som flexibles. L’amor no té per què ser una ordre ni la fe a un manament. Jo sóc el meu propi déu. Som aquí per oblidar els ensenyaments de l’església, l’estat, i el nostre sistema educatiu. Som aquí per beure cervesa. Som aquí per matar la guerra. Som aquí per riure de les probabilitats i viure les nostres vides tan bé que la Mort tremolarà quan ens porte”.
– Charles Bukowski

Quant a rexval

M'agrada Wagner, l'òpera, la clàssica en general i els cantautors, sobretot Raimon i Llach. M'interessa la política, la història, la filosofia, la literatura, el cinema i l'educació. Crec que la cultura és un bé de primera necessitat que ha d'estar a l'abast de tothom.
Aquesta entrada s'ha publicat en Poema, Uncategorized i etiquetada amb . Afegiu a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s