‘Cabaret’ de Bob Fosse (1972).

cabaret-2

Liza Minnelli i Joel Grey en  Cabaret, pel·lícula dirigida por Bob Fosse amb música de John Kander.

L’escriptor Bertold Brecht, el compositor Kurt Weill i la seua dona, la cantant Lotte Lenya són potser les figures més emblemàtiques de la cançó i teatre lírics alemanys d’entreguerres. El caràcter lleuger de la seua música i la crítica social i política subversiva s’acosta més al cabaret que a la clàssica tradicional. En el cas de L’opera dels tres rals i en la pel·lícula Cabaret de Bob Fosse (1972) tenim la figura del mestre de cerimònies, personatge conductor de l’obra que narra i canta. Joel Grey fa aquest paper de forma genial, a més de cantar i ballar. Liza Minnelli no té rival com a cantant malgrat haver estar imitada en nombroses ocasions. La música és de John Kander, compositor del musical en què es basa el film i que fou estrenat a Broadway el 1966.

John Kander

John Kander

El cabaret és un bar o restaurant on es fan actuacions que inclouen cant, ball, diàlegs atrevits, humor satíric, crítica política, xiques lleugeres de roba, travestis, etc. un espectacle de varietats nocturn habitualment. A destacar el cabaret berlinès dels 2o i principis dels 30 durant la República de Weimar. Qui podia hi anava per oblidar la trista realitat de la depressió mentre el nazisme estava cada vegada més a prop fins que hi arribà i el va prohibir.

Cabaret

What good is sitting alone
In your room?
Come hear the music play.
Life is a Cabaret, old chum,
Come to the Cabaret.
Put down the knitting,
The book and the broom.
Time for a holiday.
Life is a Cabaret, old chum,
Come to the Cabaret.
Come taste the wine,
Come hear the band.
Come blow a horn,
Start celebrating;
Right this way,
Your table’s waiting.

Què té de bo estar a soles assegut
en la teua habitació?
Vine ací a sentir la música.
La vida és un Cabaret, amic meu.
Vine al Cabaret.
Deixa de teixir,
el llibre i la granera.
És hora de divertir-se.
La vida és un Cabaret, amic meu,
vine al Cabaret.
Vine a tastar el vi,
vine a sentir la banda.
Vine i toca trompeta,
comença a alegrar-te;
per ací,
la teua taula t’està esperant.

No use permitting
Some prophet of doom
To wipe every smile away.
Come hear the music play.
Life is a Cabaret, old chum,
Come to the Cabaret!

De res no serveix permetre
que cap lúgubre profeta
esborre tots  els somriures.
Vine ací a escoltar la música.
La vida és un Cabaret, amic meu,
vine al Cabaret!

I used to have a girlfriend
Known as Elsie,
With whom I shared
Four sordid rooms in Chelsea
She wasn’t what you’d call
A blushing flower…
As a matter of fact
She rented by the hour.

Jo tenia una amiga
anomenada Elsie,
amb qui vaig compartir
quatre sòrdides habitacions en el Chelsea.
Ella no era el que s’anomenaria
una ruborosa flor…
De fet,
es llogava per hores.

The day she died the neighbors
Came to snicker:
‘Well, that’s what comes
From too much pills and liquor.’
But when I saw her laid out like a Queen,
She was the happiest… corpse…
I’d ever seen.

El dia que ella va morir, els veïns
van venir a burlar-se’n:
“Bé, a això és el que porta
abusar de les pastilles i del licor”
Però quan la vaig veure estesa com una Reina,
era el cadàver… més feliç…
que mai no he vist.

I think of Elsie to this very day.
I remember how she’d turn to me and say:
‘What good is sitting alone
In you room?
Come hear the music play.
Life is a Cabaret, old chum,
Come to the Cabaret.

Encara pense en Elsie.
Recorde com em mirava i em deia:
“Què té de bo estar a soles asseguda
en la teua habitació?
Vine a sentir la música.
La vida és un Cabaret, amiga meua,
vine al Cabaret.

Put down the knitting,
The book and the broom.
Time for a holiday.
Life is a Cabaret, old chum,
Come to the Cabaret.’

Deixa de teixir,
el llibre i la granera.
És hora de divertir-se.
La vida és un Cabaret, amiga meua,
vine al Cabaret. “

And as for me,
I made my mind up, back in Chelsea,
When I go, I’m going like Elsie.

I pel que fa a mi,
vaig decidir allà a Chelsea,
quan me’n vaja, ho faré com Elsie.

Start by admitting,
From cradle to tomb
Isn’t that a long a stay.
Life is a Cabaret, old chum,
Only a Cabaret, old chum
And I love a Cabaret.

Comença admetent
que del bressol a la tomba
no hi ha un llarg trajecte.
La vida és un Cabaret, amic meu,
Només un Cabaret, amic meu,
I jo estime el Cabaret!

Money

Money…Money
Money makes the world go around
…the world go around
…the world go around.
Money makes the world go around
It makes the world go ’round.

A mark, a yen, a buck or a pound
…a buck or a pound
…a buck or a pound.
Is all that makes the world go around
That clinking, clanking sound…
Can make the world go ’round.

Money money money money
Money money money money
Money money money…

If you happen to rich
And you feel like a night’s entertainment
You can pay for a gay escapade.
If you happen to be rich and alone
And you need a companion
You can ring (ting-a-ling) for the maid.
If you happen to be rich
And you find you are left by your lover,
And you moan and you groan quite a lot
You can take it on the chin,
Call a cab and begin to recover
On your 14-karat yacht! WHAT!?

Money makes the world go around
…the world go around
…the world go around.
Money makes the world go aroung
Of that we both are sure…
raspberry sound on being poor!

Money money money money
Money money money money
Money money money…

When you haven’t any coal in the stove
And you freeze in the winter
And you curse to the wind at your fate.
When you haven’t any shoes on your feet,
Your coat’s thin as paper,
And you look 30 pounds underweight
When you go to get a word of advice
From the fat little pastor,
He will tell you to love evermore.
But when hunger comes to rap,
Rat-a-tat rat-a-tat at the window
knock knock (at the window)
Who’s there? (hunger) oh, hunger!!
See how love flies out the doo…

For, money makes the world go around
…the world go around
…the world go around.
Money makes the world go ’round
The clinking, clanking sound of…
Money money money money
Money money money money…

Get a little, get a little
Money money money money…
Mark, a yen, a buck or a pound,
That clinking, clanking, clunking sound,
Is all that makes the world go ’round,
It makes the world go ’round!

Diners … diners …
Els diners fa girar el món
… Girar el món …
… Girar el món.
Els diners fan girar el món,
fan el món girar “.

Un marc, un ien, un dòlar o una lliura,
un dòlar o una lliura…
un dòlar o una lliura….
és tot el que fa girar el món.
Aquest dringant i metàl·lic so…
pot fer girar al món.”

Diners diners diners diners
Diners diners diners diners
Diners diners diners…

Si ets ric
i t’abelleix una nit entretinguda
pots pagar-te una festa alegre.
Si ets ric i estàs sol
i necessites companyia
pots trucar (tilín) ​​a la serventa.

Si ets ric
I t’ha deixat la teua amant,
I molt gemegues i et queixes
pots suportar el colp,
truca un taxi i comença a recuperar-te
en el teu iot de 14 quirats! QUÈ!?

Els diners fa girar el món
… Girar el món
… Girar el món.
D’això tots dos n’estem segurs
de què significa ser pobre!

Diners diners diners diners
Diners diners diners diners
Diners diners diners…

Quan no tens carbó en l’estufa
I et congeles a l’hivern,
I maleeixes la teua sort i el vent.
Quan no tens sabates en els teus peus,
i el teu abric és fi com el paper,
i la teua aparença és de 30 lliures de pes menys.
Quan vas a demanar consell
al pastor baix i gras
et dirà que estimes amb tot el cor.
Però quan la fam truca a la porta,
Rat-a-tat rat-a-tat a la finestra
toc toc (a la finestra)
Qui és ací? (La fam) oh, la fam!
mira com l’amor surt volant per la porta…

Perquè, els diners fa girar el món
… Girar el món
… Girar el món
Aquest dringant i metàl·lic so dels…
Diners diners diners diners
Diners diners diners diners

N’aconsegueix una mica, n’aconsegueix!
Diners diners diners diners…
Un marc, un ien, un dòlar o una lliura…
Aquest dringant, colpejant i metàl·lic so
és tot el que fa al món girar,
fa el món girar!


cabaret1L’estrella del cabaret.

Argument del film:

Sally Bowles és l’estrella americana del Cabaret Kit Kat al Berlín de 1931.

A la seua pensió arriba Bryan Roberts, un estudiant britànic que tracta de guanyar alguns diners fent classes d’anglès abans de doctorar-se a Cambridge.

Sally de seguida li aconsegueix un treball com a traductor d’un llibre pornogràfic, i alguns clients més, encara que sense dubte la seua millor alumna és Natalia Landauer, filla de l’amo d’uns grans magatzems a la qual Fritz Wendel, també alumne de Bryan decideix tractar de conquerir per poder escalar en la societat.

Mentrestant Bryan, que havia rebutjat les pretensions de Sally d’anar a dormir junts, ho farà finalment un dia que ella torna trista a la pensió perquè son pare no va acudir a una cita amb ella, començant així un romanç.

Fritz, mentrestant s’adona que ja no desitja conquistar Natàlia per interès, sinó perquè s’ha enamorat de la xica i està trist en veure la fredor amb què ella el tracta, de manera que, desesperat, decideix seguir els consells de Sally de llançar-se sobre ella i, malgrat que aquesta ho deia de broma, li dóna resultat, ja que a partir d’aquest moment Natàlia comença a sentir una gran passió i s’enamora encara que li confessa a Sally que no desitja casar-se amb ell, ja que pensa que és un caçador de fortunes i son pare no l’acceptaria per no ser jueu.

Un dia Sally coincideix en la bugaderia amb Maximiliam, un aristòcrata que se sent atret fortament per ella i que, després d’anar a veure-la al cabaret, comencen a sortir freqüentment, li compra un abric de pell i l’ompli de capritxos.

Mentrestant en els carrers són cada vegada més visibles els nazis, que els ben pensants com Maximiliam pensen que els faran la feina bruta, lliurant dels comunistes i que després es desfaran d’ells.

Sally i Bryan passaran cada vegada més temps amb Maximiliam, que els convida a viatjar amb ell a Àfrica. Sally prepara el viatge amb molta il·lusió tot i que Bryan fa que es desencante quan li diu que Maximiliam de qui realment està enamorat és d’ell.

I de fet Maximiliam, avergonyit s’acomiada deixant-los una nota i excusant-se per no anar amb ells a l’Àfrica, ja que va haver de partir cap a Argentina. Els deixa a més 300 marcs que es reparteixen.

Fritz mentrestant torna a veure Natàlia que li diu que no pot casar-se amb ell, però no perquè siga un caça fortunes, sinó perquè ella és jueva i no desitja cap mal per a ell.

Poc després Fritz reconeix davant Bryan que és jueu, encara que va aconseguir falsificar els seus papers per evitar qualsevol tipus de problema, i finalment li ho confessa també a Natàlia, amb qui finalment acabarà casant-se.

Sally s’adona aviat que està embarassada, i encara que no sap qui és el pare, Bryan diu que es farà càrrec del xiquet i l’esperen il·lusionats.

Però un dia Sally avorta. Ella somia amb ser artista i pensa que per la seua manera de ser la relació no hagués funcionat a la llarga ja que ella no és com les altres.

Sally seguirà al cabaret somiant amb arribar a ser una estrella mentre Bryan torna a Anglaterra per continuar amb els seus estudis.

July 1987 --- Joel Grey dressed as the Master of Ceremonies, the sardonic musical commentator on the story in the play and movie . Grey created the role on Broadway, and won an Oscar for his performance in the film. --- Image by © Douglas Kirkland/CORBIS

Mestre de cerimònies del cabaret.

Quant a rexval

M'agrada Wagner, l'òpera, la clàssica en general i els cantautors, sobretot Raimon i Llach. M'interessa la política, la història, la filosofia, la literatura, el cinema i l'educació. Crec que la cultura és un bé de primera necessitat que ha d'estar a l'abast de tothom.
Aquesta entrada s'ha publicat en cantants, Pel.lícula, Uncategorized i etiquetada amb , , , , , . Afegiu a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s