Fraud trial starts for Spain’s Princess Cristina. / Comença el judici per frau a la Infanta Cristina d’Espanya.

wapost-infanta-juicioSpain’s Princess Cristina and her husband go on trial under intense global media scrutiny in a landmark corruption case that has outraged the country and sullied the monarchy’s reputation.

PALMA DE MALLORCA, Spain – A landmark fraud trial opened Monday for Spain’s Princess Cristina, accused of helping bankroll a lavish lifestyle with funds her husband received from an alleged scheme to embezzle about 6 million euros ($6.5 million) in public contracts for conferences and sporting events.

PALMA DE MALLORCA, Espanya Un històric judici per frau s’inicià dilluns per a la Infanta Cristina d’Espanya, acusada d’ajudar a finançar el seu luxós estil de vida amb fons que el seu marit va rebre d’un presumpte pla per malversar uns 6 milions d’euros ($ 6,5 milions) en contractes públics per a conferències i esdeveniments esportius.

Cristina and her husband, Inaki Urdangarin, said nothing to dozens of reporters as they entered a makeshift courthouse amid tight police security aimed at keeping anti-monarchy protesters away from the scene.

Cristina i el seu marit, Iñaki Urdangarin, no van dir res a dotzenes de periodistes quan van entrar en una sala de jutjat improvisada enmig de fortes mides policials de seguretat dirigides a mantenir els manifestants antimonàrquics lluny de l’escena.

infanmtaIn front, the corrupt politician Jaume Matas (PP) and behind, Princess Cristina.

The two then sat silently among a group of 16 other defendants as a judge read out the charges for the historic trial, which marks the first time that a member of Spain’s royal family has faced criminal charges since the monarchy was restored in 1975.

Els dos es van asseure en silenci entre un grup d’altres 16 acusats quan un jutge va llegir els càrrecs de l’històric judici, que suposa la primera vegada que un membre de la família reial d’Espanya s’ha enfrontat a càrrecs criminals des que la monarquia va ser restaurada en 1975.

The 50-year-old Cristina faces two counts of tax fraud carrying a maximum prison sentence of eight years for allegedly failing to declare taxes on personal expenses paid by a real estate company she owned with Urdangarin, an Olympic handball medalist turned businessman.

Cristina, de 50 anys d’edats’enfronta a dos càrrecs de frau fiscal que comporten una pena màxima de presó de vuit anys per suposadament no haver declarat els impostos sobre les despeses personals pagats per una societat immobiliària que ella posseïa amb Urdangarin,  medallista olímpic d’handbol convertit en  home de negocis. 

He faces more serious charges of using his former Duke of Palma title to embezzle about 6 million euros ($6.5 million) in public contracts through the nonprofit Noos Institute he ran with an associate.

S’enfronta a càrrecs més greus per la utilització del seu antic títol de Duc de Palma per malversar uns 6 milions d’euros ($ 6,5 milions) en contractes públics a través de l’organització no lucrativa Institut Noos que duia amb un soci.

infanta1Spanish royals grapple with scandal.

Security was tight around the building after thousands of anti-monarchy protesters in 2014 staged noisy demonstrations while Cristina answered questions about the case posed by an investigative judge.

La seguretat era estricta a tot l’edifici després que milers de manifestants contra la monarquia el 2014 van organitzar sorolloses manifestacions, mentre que Cristina va respondre a les preguntes sobre el cas plantejat per un jutge d’instrucció.

Authorities Monday morning detained one protester with an anti-monarchy flag a short time before Cristina showed up at the court inside a sedan with dark tinted windows.

Dilluns de matí les autoritats van detenir un manifestant amb una bandera contra la monarquia poc abans que Cristina es presentara en el jutjat dins d’un sedan amb vidres polaritzats foscos.

Cristina has a chance of avoiding the trial if the judges agree with arguments her lawyers made in court Monday that a Spanish legal precedent should be applied to her case that allows tax fraud cases to be dropped when they are not initiated by prosecutors.

Cristina l’oportunitat d’evitar el judici si els jutges estan d’acord amb els arguments que els seus advocats van fer en el jutjat dilluns en el sentit que un precedent jurídic espanyol s’hauria d’aplicar al seu cas que permet que els casos de frau fiscal iguen retirats quan no són iniciats pels fiscals.

But the same tactic can’t be used by her husband, meaning it’s all but inevitable that details come out during the proceedings about the couple’s everyday life behind the high walls of the mansion they were forced to sell during the investigation.

Però la mateixa tàctica no pot ser utilitzada pel seu marit, el que significa que és gairebé inevitable que isquen durant el procediment els detalls sobre la vida quotidiana de la parella darrere dels alts murs de la mansió que es van veure obligats a vendre durant la investigació.

There are so many defendants and lawyers plus reporters covering the case that judicial officials were forced to move the trial from a courthouse to a sprawling building complex on the outskirts of Palma de Mallorca normally used to hold mass training courses for public servants.

Hi ha tants acusats i advocats, a més dels periodistes que cobreixen el cas, que els funcionaris judicials es van veure obligats a traslladar el judici d’un tribunal a un complex d’edificis als afores de Palma de Mallorca que normalment s’utilitza per impartir cursos de formació de funcionaris.

repu infantaRepublican protesters in 2014 staged demonstrations.

The case is being heard in the regional capital of Spain’s Balearic Islands because many of Urdangarin’s business deals under investigation were for the islands.

El cas té lloc a la capital  de les Illes Balears perquè molts negocis d’Urdangarin sota investigació van van fer-se a les illes.

The princess and her husband are not expected to utter a word during the first few days of the trial.

No s’espera que la princesa i el seu marit diguen ni una paraula durant els primers dies del judici.

Cristina denied knowledge of her husband’s activities during the 2014 closed door court appearance and a prosecutor recommended she should be fined. But a judge decided Cristina could be charged with tax fraud in 2007 and 2008 because Spanish law allows groups to file charges when state prosecutors don’t.

Cristina va negar tenir coneixement de les activitats del seu marit durant el 2014 en compareixença a porta tancada i un fiscal va recomanar que hauria de ser multada. No obstant això, un jutge va decidir Cristina podria ser acusat de frau fiscal el 2007 i 2008 perquè la llei espanyola permet als grups presentar càrrecs quan els fiscals estatals no ho ha fet.

Her case was driven forward by the anti-corruption group Manos Limpias (Clean Hands).

El seu cas va ser impulsat pel grup anticorrupció Mans Netes.

rey y corinna  Rey+elefantes

The former King Juan Carlos, Cristina’s father, whith the “Princess” Corina and the elephant.

Details about the couple’s lavish lifestyle emerged from the pre-trial investigation, outraging Spaniards as the country teetered on the edge of an economic crisis. The case added to the stream of bad headlines for Cristina’s father, former King Juan Carlos — already smarting from a backlash after he broke his hip during a 2012 elephant hunting trip seen as an example of royal excess.

Els detalls sobre el luxós estil de vida de la parella va sorgir de la investigació prèvia al judici, escandalitzant els espanyols ja que el país va estar a la vora d’una crisi econòmica. El cas s’afegeix al corrent de males notícies per al pare de la Cristina, l’ex rei Joan Carles ja dolgut per una reacció adversa després que es va trencar el maluc durant un viatge de caça d’elefants 2,012 vist com un exemple d’excés real.

urdangarin y ellPrincess Cristina and her husband, Inaki Urdangarin.

Juan Carlos abdicated in 2014, not mentioning the scandals affecting his reign but saying Spain needed fresh royal blood. On taking the throne, King Felipe VI – Cristina’s brother — pledged to restore public trust in Spain’s monarchy. He later stripped Cristina and her older sister Princess Elena of their roles as official members of the royal family though they have not given up their slots of succession in line for the throne.

The trial is expected to last six months.

Juan Carlos va abdicar en 2014, sense esmentar els escàndols que afecten el seu regnat, però dient que Espanya necessitava sang reial fresca. En assumir el tron, el rei Felip VI el germà de Cristina es va comprometre a restaurar la confiança pública en la monarquia d’Espanya. Més tard va privar Cristina i la seua germana gran, la Infanta Elena de les seues funcions com a membres oficials de la família reial tot i que no han renunciat als seus drets en la línia de successió per al tron.

S’espera que el judici dure sis mesos.

Source:  USA TODAY, January 11, 2016. Photos from Internet.

La-infanta-Cristina-en-el-juicio-por-el-caso-NoosSpain’s Princess Cristina and her husband go on trial under intense global media scrutiny in a landmark corruption case that has outraged the country and sullied the monarchy’s reputation.

La Infanta Cristina D’Espanya i el seu marit van a judici sota la mirada atenta dels mitjans internacionals en un cas històric de corrupció que ha indignat el país i tacat la reputació de la monarquia.

King Felipe.King Felipe VI, Cristina’s brother.


 Information in Spanish. La Infanta tiene que ir a juicio. Ignacio Escolar.

Anuncis

Quant a rexval

M'agrada Wagner, l'òpera, la clàssica en general i els cantautors, sobretot Raimon i Llach. M'interessa la política, la història, la filosofia, la literatura, el cinema i l'educació. Crec que la cultura és un bé de primera necessitat que ha d'estar a l'abast de tothom.
Aquesta entrada s'ha publicat en Article, Uncategorized i etiquetada amb . Afegiu a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s