Der Ring des Nibelungen in Simple English / Català-Valencià.

Rheingold-1876Rheingold,  Bayreuth 1976.

Der Ring des Nibelungen (The Ring of the Nibelung) is a cycle of four epic musical dramas by Richard Wagner: Das Rheingold, Die Walküre, Siegfried and Götterdämmerung. It is known as a “tetralogy” meaning: four works that belong together. The works are based loosely on characters from the Norse sagas and the Nibelungenlied. The composer termed the cycle a “Bühnenfestspiel” (stage festival play), structured in three days preceded by a Vorabend (“preliminary evening”). It is often referred to as the Ring Cycle, Wagner’s Ring, or simply The Ring. Wagner wrote the libretto and music over the course of about twenty-six years, from 1848 to 1874. 

Der Ring des Nibelungen (L’Anell del Nibelung) és un cicle de quatre drames musicals èpics de Richard Wagner: Das Rheingold, Die Walküre, Siegfried i Götterdämmerung. Se’l coneix com tetralogia”, és a dir: quatre obres que van juntes. Es basen lliurement en personatges de les sagues nòrdiques i el Cantar dels Nibelungs. El compositor anomenà el cicle Bühnenfestspiel” (festival escènic), estructurat en tres jornades precedides d’un Vorabend (pròleg). Se l’anomena sovint el Cicle de l’Anell, L’Anell de Wagner o simplement L’Anell. Wagner va escriure el llibret i la música al llarg d’uns vint-i-sis anys, entre 1848 i 1874.

Ring. Met. Tràiler.

The story is about the ancient gods from Norse mythology. Wagner made a lot of changes to the story in order to make it suitable for his four musik dramas. Wagner’s story tells of a hoard of gold which is being guarded by the Rhinemaidens. Alberich belongs to a race of dwarfs called the Nibelungs. He steals the gold and uses some of it to make a ring which makes the owner powerful over all the world. When Wotan, the chief god, steals it from him, Alberich puts a curse on the ring. The ring will bring death to whoever has it. The ring goes through the hands of several characters, all of whom die in the end.

La història tracta dels antics déus de la mitologia nòrdica. Wagner va fer un munt de canvis en ella per tal que fóra adequada per als seus quatre drames musicals. La història de Wagner parla d’un tresor d’or que està sent vigilat per les Filles del Rhin. Alberich pertany a una raça de nans anomenada Nibelungs. Roba l’or i n’utilitza una mica per fer un anell que fa l’amo poderós sobre tot el món. Quan Wotan, el déu líder, li’l furta, Alberich el meleeix. L’anell portarà la mort a qui el tinga. L’anell passa per les mans de diversos personatges i tots ells moren al final.

The story of Wagner’s Ring cycle sounds quite fantastic and strange, like a fairy tale. Although the characters seems very different from real people, the story tells us all about basic human emotions. It is a story about greed, love, lust, intrigue etc. This is what makes it so powerful.

walky 666Valquíria. Rakham. 1912.

La història del cicle de l’Anell de Wagner pareix bastant fantàstica i estranya, com un conte de fades. Encara que els personatges semblen molt diferents de la gent real, la història ens ho conta tot sobre les emocions humanes bàsiques. És una història sobre la cobdícia, l’amor, la luxúria, la intriga, etc. Això és el que la fa tan poderosa.

Wagner’s music matches each character and situation beautifully. It develops continuously: there are no breaks in the music during the acts. Wagner used what he called leitmotifs (leading motives). These are tunes or chords or little musical phrases which are linked to particular people in the opera. In this way he can hint at things very cleverly in the music. For example: there is a leitmotiv for the curse. Whenever we hear this curse motive we know that the curse of the ring is working.

La música de Wagner es correspon amb cada personatge i situació perfectament. Es desenvolupa contínuament: no hi ha pauses en la música durant els actes. Wagner va usar el que va anomenar leitmotivs (motius conductors). Aquests són melodies, acords o petites frases musicals que estan vinculades a determinats personatges, objectes, sentiments o situacions en l’òpera. D’aquesta manera es pot suggerir coses molt intel·ligentment en la música. Per exemple: Hi ha un leitmotiv per la maledicció. Cada vegada que el sentim sabem que la maledicció de l’anell està treballant.

wagner. lucerna. 1868.Wagner a Lucerna en 1868.

Wagner spent twenty-six years writing the Ring cycle. He started in the 1850s when he was living in exile in Switzerland for having participated in Dresden Revolution (1849). He wrote all the libretto (the words) himself, as he always did for his operas. By 1857 he had finished the first two operas and two thirds of Siegfried. Wagner then laid the work aside for twelve years, during which he wrote Tristan und Isolde and Die Meistersinger von Nürnberg. Then he completed Siegfried and composed Götterdämmerung. All the cycle was finished in 1874.

Wagner va passar vint-i-six anys escrivint el cicle de l’Anell. El va iniciar en la dècada de 1850, quan vivia a l’exili a Suïssa per haver participat en la revolució de Dresden (1849). Va escriure tot el llibret ell mateix, com sempre  feia en les seues òperes. En 1857 havia acabat les dues primeres òperes i dos terços de Siegfried. Wagner després va deixar de banda l’obra durant dotze anys  durant els quals va escriure Tristany i Isolda i Els mestres cantaires de Nuremberg. Després va completar Siegfried i composà Götterdämmerung. Tot el cicle va ser acabar en 1874.

bayreuth2 color vellaFestspielhaus de Bayreuth. Estrenat en 1876.

Wagner had long desired to have a special festival opera house, designed by himself, for the performance of the Ring. In 1871, he decided on a location in the Bavarian town of Bayreuth. He needed a lot of money for his ideas, and he was very lucky to have found someone who adored his music and was happy to give him a lot of money. This was King Ludwig II of Bavaria (the Mad King).

Wagner havia desitjat durant molt de temps tenir un teatre especial d’òpera per al festival, dissenyat per ell mateix, per a la representació de l’Anell. En 1871, es va decidir per un lloc a la ciutat bavaresa de Bayreuth. Necessitava molts diners per a les seues idees. Va ser molt afortunat per haver trobat algú que adorava la seua música i se sentia feliç per donar-li un munt de diners. Aquest va ser el rei Ludwig II de Baviera (el Rei Boig).

Das Rheingold was first performed in Munich in 1869 and Die Walküre in 1870. The whole Ring cycle was first performed in 1876 in the new opera house called the Festspielhaus in Bayreuth.

Rheingold es va representar per primera vegada a Munic el 1869 i Die Walküre en 1870. El cicle de l’Anell conjunt es va representar per primera vegada el 1876 al nou teatre d’òpera anomenat Festspielhaus de Bayreuth.

pàgina següent →

Quant a rexval

M'agrada Wagner, l'òpera, la clàssica en general i els cantautors, sobretot Raimon i Llach. M'interessa la política, la història, la filosofia, la literatura, el cinema i l'educació. Crec que la cultura és un bé de primera necessitat que ha d'estar a l'abast de tothom.
Aquesta entrada s'ha publicat en Article, Bayreuth, Llibrets, Uncategorized, Wagner i etiquetada amb . Afegiu a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Una resposta a Der Ring des Nibelungen in Simple English / Català-Valencià.

  1. Retroenllaç: Rheingold in Simple English / Català-Valencià. | EL CAVALLER DEL CIGNE

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s