1.4 million Catalans rally for independence from Spain. / 1,4 milions de catalans es manifesten per la independència d’Espanya.

mani diada 20151.4 million people joined a march demanding independence for  Catalonia.

Latest polls show pro-secession candidates could win majority of seats in Catalan parliament on Sep. 27

Les últimes enquestes mostren que els candidats prosecessió podrien guanyar la majoria d’escons al Parlament català el 27 de setembre.

Some 1.4 million people on Friday joined a march demanding independence for the Catalonia region from Spain, Barcelona city police said.

Uns 1,4 milions de persones es van unir divendres una manifestació exigint la independència de la regió de Catalunya d’Espanya, va dir la policia local de Barcelona.

diada_2015“Let’s start building a new country ” / Comencem a construir un nou país!

Officials published the figure on Twitter after the demonstration, which marked the start of campaigning for a September 27 regional election billed by Catalan leaders as an indirect vote on independence.

Funcionaris locals van publicar la xifra en Twitter després de la manifestació, que va marcar l’inici de la campanya per a les eleccions regionals del 27 de setembre plantejada pels líders catalans com un vot indirecte sobre la independència.

Red and yellow Catalan flags flew in towns across the northeastern region as demonstrators set out for Barcelona to march under the slogan “Let’s start building a new country.”

Banderes catalanes vermelles i grogues onejaven a les ciutats  a través del país com a manifestants disposats perquè Barcelona es manifeste sota el lema Comencem a construir un nou país!

The show of force on Catalan national day comes at a time of high political tensions in a country recovering from a deep recession.

La demostració de força en la  Diada Nacional de Catalunya arriba en un moment de grans tensions polítiques en un país que es recupera d’una profunda recessió.

Polls this week showed pro-secession candidates could win a majority of seats in the Catalan parliament in ballots on September 27, even though they may fail to win the most votes.

diadaThousands of Catalan independence flags. / Milers de banderes independentistes catalanes.

Les enquestes d’aquesta setmana han mostrat que els candidats prosecessió podrien guanyar una majoria d’escons al Parlament català en les eleccions del 27 de setembre, tot i que podrien obtenir menys vots.

Catalan president Artur Mas has vowed to push through an 18-month roadmap to secession for the region of some 7.5 million people, which accounts for a fifth of Spain’s economic output.

El President català Artur Mas s’ha compromès a impulsar un full de ruta de 18 mesos per a la secessió de la regió d’uns 7,5 milions de persones, el que representa una cinquena part de la producció econòmica d’Espanya.

If they win parliament, Catalan president Artur Mas has vowed to push through an 18-month roadmap to secession for the region of 7.5 million people, which accounts for a fifth of Spain’s economy.

Si obtenen la victòria en el parlament, el president català Artur Mas s’ha compromès a impulsar un full de ruta de 18 mesos per a  la secessió de la regió de 7,5 milions d’habitants, el que representa una cinquena part de l’economia d’Espanya.

“In your hands is the strength and the tool to mark the political future of this nation: the vote,” said Mas, a conservative who is campaigning in an alliance with left-wing nationalists.

En les teues mans està la força i l’eina per decidir el futur polític d’aquesta nació: el vot”, ha dit Mas, un conservador que està fent campanya en una aliança amb els nacionalistes d’esquerra.

diada-cataluna-efe-11092015-14One and a half million demonstrators. / Un milió i mig de manifestants.

“Once the people have spoken through their vote, we will all take on board what the majority decides.”

Una vegada que el poble haya parlat a través del vot, tots acceptarem el que decidesca la majoria.

Spain’s conservative Prime Minister Mariano Rajoy fiercely opposes independence and a plebiscite, saying all Spaniards reserve the right to vote on issues of sovereignty.

El conservador primer ministre d’Espanya Mariano Rajoy s’oposa fermament a la independència i al plebiscit, dient que en tots els espanyols recau el dret de vot en les qüestions de sobirania.

Leaders of EU powers such as Britain and Germany have supported Rajoy in his stance against the independence drive, the biggest political challenge to his governing Popular Party (PP) ahead of a general election in December.

Els líders de les potències de la UE com Gran Bretanya i Alemanya han donat suport a Rajoy en la seua postura en contra de la independència, el major desafiament polític al  governant Partit Popular (PP) abans de les eleccions generals de desembre.

escocia bannerFlag of Scotland.

– Following Scotland, Canada –  Després d’Escòcia, Canadà

Mas is casting this month’s election as a de facto vote on independence, like ones in Scotland last year and in Canada’s French-speaking province of Quebec in 1980 and 1995. Those votes all resulted in a “no” to secession.

Mas està convertint les eleccions d’aquest mes com un vot de facto sobre la independència, com els d’Escòcia de l’any passat i de la província francòfona del Canadà de Quebec el 1980 i 1995. En els dos casos va guanyar el “no” a la secessió.

“We would have preferred a referendum like in Quebec and Scotland, but the only course left to us was to organize these elections,” Mas told a gathering of foreign media on Friday.

Hauríem preferit un referèndum com al Quebec i Escòcia, però l’únic camí que ens queda és organitzar aquestes eleccions“,va dir Mas en una reunió de mitjans de comunicació estrangers divendres passat.

Polls show a majority of Catalans are in favour of a referendum even if they are almost evenly divided on independence.

Les enquestes mostren que la majoria dels catalans estan a favor d’un referèndum, fins i tot si estan dividits gairebé a parts iguals sobre la independència.

Catalan nationalism has intensified in Spain’s economic downturn. Separatists say Catalonia pays an unfair level of taxes to Madrid compared to the funding it receives.

El nacionalisme català s’ha intensificat con la recessió econòmica d’Espanya. Els separatistes diuen que Catalunya paga una injusta quantitat d’impostos a Madrid en comparació amb els diners que rep.

cadena humna Human chain in favor of independence. / Cadena humana a favor de la independència.

On Catalan’s national day a year ago, hundreds of thousands of flag-waving separatists rallied in Barcelona. In 2013 they formed a 400-kilometer (250-mile) human chain across the region.

En la Diada Nacional de Catalunya de l’any passat, centenars de milers de separatistes amb banderes onejants es van manifestar a Barcelona. En 2013 van formar una cadena humana de 400 quilòmetres  d’un extrem a l’altre del país.

80 percent of Catalans want to hold a referendum on self-determination.

El 80 per cent dels catalans volen celebrar un referèndum d’autodeterminació.

New far-left anti-austerity party Podemos favors a referendum.

El nou partit d’extrema esquerra  antiausteritat  Podem està a favor d’un referèndum.

The main opposition Socialists promise a constitutional federal reform which would grant Catalonia more powers.

Els socialistes, principal partit de l’oposició, prometen una reforma constitucional de caire  federal que atorgaria més poders a Catalunya.

Rajoy refuses to negotiate on independence and has not publicly discussed possible constitutional reforms.

Rajoy es nega a negociar sobre la independència i no ha discutit públicament possibles reformes constitucionals.

Source: AFP

Quant a rexval

M'agrada Wagner, l'òpera, la clàssica en general i els cantautors, sobretot Raimon i Llach. M'interessa la política, la història, la filosofia, la literatura, el cinema i l'educació. Crec que la cultura és un bé de primera necessitat que ha d'estar a l'abast de tothom.
Aquesta entrada s'ha publicat en Article, Política, Uncategorized i etiquetada amb . Afegiu a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

2 respostes a 1.4 million Catalans rally for independence from Spain. / 1,4 milions de catalans es manifesten per la independència d’Espanya.

  1. feseto ha dit:

    Cada cop més a prop…

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s