The Wall en català. Òpera Rock.

pink-floyd-the-wall

Oooh, baby set me free.
Ooooh, I need a dirty woman.
Ooooh, I need a dirty girl.


The Wall (El Mur) és una òpera rock de Pink Floyd, considerada per públic i crítica  com un dels millors treballs de la banda (juntament amb Animals, Dark Side of the Moon i Wish You Were Here), que ha passat a ser un dels grans clàssics del rock amb l’atmosfera morbosa  i depressiva que ha inspirat a molts altres músics de rock. L’àlbum va aconseguir 23 discos de platí i se situa en el tercer lloc dels discos més venuts de tots els temps.

pink-floyd-the-wall- movie

The movie

La idea li va sorgir a Roger Waters quan en un concert de la gira de Animals a Mont-real, (denominada Pink Floyd – In The Flesh), el comportament agressiu d’un fan de primera fila va conduir a Waters a escopir-li en la cara. Immediatament disgustat amb si mateix i amb el que arribaven a ser alguns macro-concerts, Waters va començar a fantasiar amb la idea de construir un mur entre l’escenari i l’audiència, la qual cosa va portar posteriorment a la concepció de l’àlbum. Cal comprendre que Pink Floyd sempre abordava els seus espectacles perquè el principal fóra el visual i el sonor, deixant normalment al grup en un segon pla en la penombra de l’escenari. A aquesta idea se li van afegir altres maons, com la guerra, la sobreprotecció materna, el fracàs sentimental, la violència policial, l’educació infantil o la bogeria (Syd Barrett fundador del grup va haver de deixar-lo per la seua malaltia), arribant a construir l’esquelet conceptual de The Wall. Així, el concepte i la majoria de temes de l’àlbum són obra de Roger Waters.

Pel·lícula

La història va ser desenvolupada per a ser convertida en pel·lícula tres anys després del seu enregistrament com a àlbum en 1979. La versió de cinema de The Wall es va filmar en 1982 per la Metro-Goldwyn-Mayer sota el títol de Pink Floyd: The Wall, amb Alan Parker com a director i Bob Geldof (el líder dels Boomtown Rats) com Pink. També van participar en escenes Bob Hoskins i la jove Joanne Whalley. La pel·lícula és pràcticament el mateix àlbum portat al cinema, només amb algunes modificacions i amb unes sorprenents escenes d’animació a càrrec de Gerald Scarfe, que també va treballar en el disseny de la carpeta del doble àlbum , creant la varietat de personatges de ficció que més tard apareixerien en els concerts i en la pel·lícula.

El film va tenir problemes de censura per les seues escenes de violència.

Sinopsi argumental.

pink-floyd-the-wallSimbologia feixista somniada per Pink per efecte de les drogues.

La història ens retrata la vida d’una estrella fictícia del rock anomenada Pink, que es converteix en un anti-heroi mentalment malalt a causa dels traumes que la vida li va oferint. La mort de son pare (autobiogràfic de Waters) en la Segona Guerra Mundial en una acció en la qual els comandaments britànics van sacrificar a molts soldats, la sobreprotecció materna, l’opressió de l’educació britànica, els fracassos sentimentals, el seu món de super-estrella, etc., són convertits per ell en totxos d’un mur que l’aïlla, construït amb la finalitat de protegir-se del món i de la vida, però que li condueix a un món de fantasia auto-destructiva. Durant un intent de suïcidi amb drogues, l’al·lucinació el converteix en un dictador feixista, el pol radicalment oposat al que Pink sent i és, assenyalant el punt sense tornada a la bogeria, però que finalment Pink no vol traspassar. Finalment se celebra un judici fictici i simbòlic contra Pink, que acaba amb la condemna a derrocar el mur i a exposar-se al món exterior, en un alliberament final que permet a Pink tornar a fluir.

Roger-Waters-roger-waters-31611552-391-461 Roger Waters va tenir la idea per a The Wall. Deixà el grup en 1985. Hi tornà 18 anys després.

Selecció de textos, cançons i vídeos:


 

IN THE FLESH?

So ya, thought ya
Might like to go to show
To feel the warm thrill
of confusion
That space cadet glow
Tell me, is something eluding you
sunshine?
Is this not what you spected to see?
If you’d like to find out what’s
behind these cold eyes?
You’ll just have to claw your way
throgh the disguise.

EN CARN VIVA?

Així que vaig pensar
que potser t’agradaria anar al show
per a sentir la càlida emoció de la confusió,
aqueixa resplendor de cadet de l’espai.
Digues-me se t’escapa alguna cosa, amor meu?
No és el què esperaves veure?
Si t’agradaria descobrir que hi ha darrere d’aquests ulls freds?
Solament hauràs d’obrir-te pas a través del camí de la disfressa.

THE THIN ICE

Mamma loves her baby
And daddy loves you too.
And the sea may look warm
And sky may look blue
But Ooooh babe
Ooooh baby blue
Ooooh babe
If you should go scating
On the thin ice
of modern life
Dragging behind you
the silent reproach
Of a million tear
stained eyes
Don’t be surprised,
when a crack in the ice
Appears under your feet
You slip out of your depht
and out of your mind
With your flowing out behind you
As you claw the thin ice.

EL PRIM GEL

Mami vol al seu nen
i papi també t’estima.
I el mar pot semblar càlid.
I el cel pot semblar blau.
Però, Ooooh, bebé,
Ooooh bebé trist
ooooh bebé.
Si fores a patinar
Sobre el prim gel
de la vida moderna
Arrossegant darrere de tu
el silenciós retret
d‘un milió d’ulls
banyats en llàgrimes
no et sorprengues,
quan una esquerda al gel
aparega sota els teus peus
lliscant fora de les teues profunditats
i de la teua ment
amb la teua por emanant de tu
Mentre t’agarres en el prim gel.

El prim gel.

ANOTHER BRICK IN THE WALL (PART 1)

Daddy´s flown across the ocean
Leaving just a memory
A snap shot in the family album
Daddy what else did you leave for me?
Daddy what d´ya leave behind for me?
All in all it was just
a brick in the wall
All in all it was just
a brick in the wall.

UN ALTRE MAÓ AL MUR (PART 1)

Papi va volar a través de l’oceà
deixant només un record,
una instantània en l’àlbum familiar.
Papi, què més vas deixar per a mi?
Pare, què vas deixar enrere per a mi?
Després de tot, no va ser més
que un maó en el mur
Després de tot, no eren més
que maons en el mur.

UN ALTRE MAÓ AL MUR (PART 1)


THE HAPPIEST DAYS OF OUR LIVES

When we grew up and went to school.
There were certain teachers who would.
Hurt the children anyway they could.
By pouring their derision
Upon anything we did.
And exposing every weakness
However carefully hidden by the kids.
But in the town it was well known
When they got home at night,
their fat and psychopathic
wives would thrash them
Within inches of their lives.

ELS DIES MÉS FELIÇOS DELS NOSTRES DIES.

Quan vam créixer i vam anar a l’escola
hi havia alguns professors que haurien
fet el que fora possible per ferir als nens
vessant la seua burla sobre
qualsevol cosa que fèiem
i traient a la llum totes les seues debilitats
per més acuradament que els xiquets les ocultaren.
Però tothom sabia al poble
que quan arribaven a casa a la nit
les seues grosses i psicòpates
esposes els pegaven
gairebé fins matar-los.

ANOTHER BRICK IN THE WALL (PART 2)

We don’t need no education
We don’t need no thought control
No dark sarcasm in the classroom
Teachers leave the kids alone
Hey teachers leave us kids alone
All in all it’s just
another brick in the wall
All in all you’re just
another brick in the wall.

UN ALTRE MAÓ EN EL MUR (PART 2)

No necessitem educació
No necessitem control del pensament
Ni fosc sarcasme en classe.
Mestres deixeu en pau els xiquets.
Ei mestres deixeu-nos els xiquets en pau.
Al capdavall, sols és
un altre maó del mur,
al capdavall sols sou
un altre maó del mur.

A l’escola.

MOTHER

Mother do you think they’ll drop the bomb?
Mother do you think they’ll like this song?
Mother do you think they’ll try
to break my balls?
Mother should I build the wall?
Mother should I run for president?
Mother should I trust the government?
Mother will they put me in the firing line?
Mother am I really dying?
Hush now baby, baby, don’t you cry.
Mother’s gonna make all your
nightmares come true.
Mother’s gonna put all her fears into you.
Mother’s gonna keep you right
here under her wing.
She wont let you fly, but
she might let you sing.
Mama will keep baby
cosy and warm.
Ooooh baby ooooh baby oooooh baby,
Of course mama’ll help
to build the wall.
Mother do you think she’s good enough?
— to me?
Mother do you think she’s dangerous?
— to me?
Mother will she tear your little boy apart?
Mother will she break my heart?
Hush now baby, baby don’t you cry.
Mama’s gonna check out all
your girlfriends for you.
Mama wont let anyone dirty
get through.
Mama’s gonna wait up until you get in.
Mama will always find out where
you’ve been.
Mama’s gonna keep baby
healthy and clean.
Ooooh baby oooh baby oooh baby,
You’ll always be baby to me.
Mother, DID IT NEED TO BE HIGH?

MARE

Mare, crees que tiraran la bomba?
Mare, crees que els agradarà la meua cançó?
Mare, crees que van a tractar
de trencar-me les pilotes?
Mare, hauria de construir un mur?
Mare, hauria de presentar-me a president?
Mare, hauria de confiar en el goviern?
Mare, em posaràs en la línia de foc?
Mare, m’estic morint realment?

Calla xiquet, no plores
Mamà va a fer que tots els teus
malsons es convertisquen en realitat.
Mamà et va inculcar totes les seues pors
Mamà va a tenir-te ací
Sota la seua ala
No et deixarà volar però potser
et deixe cantar.
Mamà mantindrà al seu xiquet
calentet i protegit
Oooh el meu xiquet, Oooh el meu xiquet, Oooh el meu xiquet.
Naturalment, mamà t’ajudarà
a construir el mur.
Mare, tu creus que ella serà bona?
—per a mi?
Mare, tu creus que ella serà dolenta?
–per a mi?
Mare, et llevara ella el teu fillet de l’ànima?
Mare, em trencarà ella el cor?
Calla xiquet, el meu xiquet, no plores.
Mamà examinarà a
totes les teues núvies per tu.
Mamà no deixarà que cap dolenta
se t’acoste.
Mamà esperarà fins que vingues.
Mamà sempre descobrirà
on has estat.
Mamà et mantindrà sempre
net i saludable.
Ooooh el meu xiquet, Ooooh el meu xiquet,
Ooooh el meu xiquet.
Sempre seras un xiquet per a mi.

Mare

GOODBYE BLUE SKY

Ooooooooooooooooooooh
Did you see the frightened ones?
Did you hear the falling bombs?
Did you ever wonder
Why we had to
run for shelter?
When the promise of a
brave new world
unfurled beneath a
clear blue sky?
Ooooooooooooooooooooh
Did you see the frightened ones?
Did you hear the falling bombs?
The flames are all gone,
But the pain lingers on.
Goodbye, blue sky
Goodbye, blue sky.
Goodbye.
Goodbye.
Goodbye.

ADÉU CEL BLAU

Ooooooooooooooooooooh
Vas veure la gent atemorida?
Has sentit caure les bombes?
Alguna vegada et vas preguntar
perquè vam haver de córrer
a la recerca de refugi?
Quan la promesa d’un món
nou i honrat
sense temor en un cel blau i net.
Ooooooooooooooooooooh
Vas veure a la gent atemorida?
Has sentit caure les bombes?
Les flames es van extingir fa molt
però el dolor perdura.
Adéu, cel blau
Adéu, cel blau
Adéu.
Adéu.
Adéu.

Adéu, cel blau.

ANOTHER BRICK IN THE WALL (PART 3)

I don’t need no arms around me
I don’t need no drugs to calm me
I have seen the writing on the wall
Don’t think I need anythings at all
No, don’t tink I’ll need
anythings at all
All in all it was all just
bricks in the wall
All in all you were
all bricks in the wall.

UNA ALTRE MAÓ EN EL MUR (PART 3)

No necessite braços que m’envolten
No necessite drogues per a calmar-me
He vist el que hi ha escrit en el mur
No penseu que necessite res
No, no cregues que vaig a necessitar
gens en absolut
Al capdavall, sols era tot
totxos del mur
Després de tot, tots vosaltres no éreu
més que maons en el mur.

Another Brick In The Wall Part 3

IN THE FLESH

So ya
Thought ya
Might like to
Go to the show.
To feel that warm thrill
of confusion,
That space cadet glow.
I’ve got some bad news for you sunshine,
Pink isn’t well, he stayed back at the hotel
And they sent us along as a surrogate band
We’re gonna find out where you folks really stand.
Are there any queers in the theater tonight?
Get them up against the wall!
There’s one in the spotlight,
he don’t look right to me,
Get him up against the wall!
That one looks jewish!
And that one’s a coon!
Who let all of this
riff-raff into the room?
There’s one smoking a joint,
And another with spots!
If I had my way,
I’d have all of you shot!

EN CARN VIVA

Així que
vaig pensar que
et vindria de gust anar
a l’espectacle
per a sentir el càlid sotrac
de la confusió
Aqueixa lluentor de cadet espacial
Tinc males notícies per a tu volguda
Pink no està bé, es va quedar en l’hotel
I ens van enviar ací com a banda suplent.
Anem a esbrinar de quin costat
esteu realment vosaltres
Hi ha algun marieta en la sala aquesta nit?
Poseu-los dempeus contra el mur!
Hi ha un ací, a la llum del focus
No em mira gens bé.
Poseu-ho dempeus contra el mur!
Aquell sembla jueu
I aquell és un negre.
Qui ha deixat entrar
a tota aquesta gentola en la sala?
Hi ha un fumant un porro,
i un altre amb pigues.
Sí em deixaren fer a mi,
us manaria afusellar a tots!

En carn viva.

RUN LIKE HELL

You better run like hell
You better make your face up in
Your favorite disguise.
With your button down lips and your
Roller blind eyes.
With your empty smile
And your hungry heart.
Feel the bile rising from your guilty past.
With your nerves in tatters
When the cockleshell
shatters
And the hammers batter
Down the door.
You’d better run.
You better run like hell
You better run all day
And run all night.
Keep your dirty feelings
Deep inside.
And if you’re taking your girlfriend
Out tonight
You’d better park the car
Well out of sight.
Cause if they catch you in the back seat
Trying to pick her locks,
They’re gonna send you back to mother
In a cardboard box.
You better run.

CORRE COM EL DIMONI

Serà millor que córregues com el dimoni
Serà millor que et maquilles la cara
Amb la teua màscara favorita
Amb els  llavis tancats
I els ulls com a persianes
Amb el somriure buid
I el teu famolenc cor
Sent la bilis ascendir
des del teu culpable passat
Amb els nervis fets pols
Quan la petxina de l’escopinya
es trenca en trossos
I els martells
tiren la porta a terra
Millor serà que córregues com el dimoni
Millor serà que córregues tot el dia
Que córregues tota la nit
I guardes els teus bruts sentiments
ben dins de tu.
I si ixes amb la teua núvia
aquesta nit
Serà millor que aparques el cotxe
ben fóra de la vista de ningú
Perquè si t’atrapen en el seient de darrere
Tractant de recollir-li els cabells
Van a enviar-te a ta mare
En una caixa de cartó
Millor serà que córregues.

Corre com el dimoni.


WAITING FOR THE WORMS

Ooooh, you cannot reach me now
Ooooh, no matter how you try
Goodbye, cruel world, it’s over
Walk on by.
Sitting in a bunker
here behind my wall
Waiting for the worms to come.
In perfect isolation
here behind my wall
Waiting for the worms to come.

Waiting to cut out the deadwood.
Waiting to clean up the city.
Waiting to follow the worms.
Waiting to put on a black shirt.
Waiting to weed out the weaklings.
Waiting to smash in their windows
And kick in their doors.
Waiting for the final solution
To strengthen the strain.
Waiting to follow the worms.
Waiting to turn on the showers
And fire the ovens.
Waiting for the queens and the coons
and the reds and the jews.
Waiting to follow the worms.

Would you like to see Britannia
Rule again, my friend?
All you have to do
is follow the worms.
Would you like to send
our colored cousins
Home again, my friend?
All you need to do
is follow the worms.

STOP!

ESPERANT ELS CUCS

Ooooh no pots aconseguir-me ara
Ooooh per més que ho intentes
Adéu món cruel,
Tot s’acabà.
Assegut en un búnquer,
ací darrere del meu mur
Esperant que vingen els cucs
En perfecte aïllament,
ací darrere del meu mur
Esperant que vingen els cucs

Esperant per a tallar la mala herba
Esperant per netejar la ciutat
Esperant que vingen els cucs
Esperant per a posar-me una camisa negra
Esperant a podar les branques febles
Esperant per a destrossar les seues finestres
I obrir les seues portes a puntellons
Esperant la solució final
Per a enfortir la pressió
Esperant per a seguir els cucs
Esperant per obrir les dutxes
I encendre els forns
Esperant els marietes, i els negres
i els rojos i els jueus
Esperant per a seguir els cucs.

T’agradaria veure a Britannia
governar de nou, amic meu?
Tot el que has de fer
és seguir els cucs
T’agradaria enviar
els nostres cosins de color
a sa a casa de nou, amic meu?
Tot el que has de fer
és seguir als cucs.

STOP!

Esperant els cucs.

THE TRIAL

Good morning, Worm your honor.
The crown will plainly show
The prisoner who now stands before you
Was caught red-handed
showing feelings
Showing feelings
of an almost human nature;
This will not do.
Call the schoolmaster!

I always said he’d come to no good
In the end your honor.
If they’d let me have my way I could
Have flayed him into shape.
But my hands were tied,
The bleeding hearts and artists
Let him get away with murder.
Let me hammer him today?

Crazy,
Toys in the attic I am crazy,
Truly gone fishing.
They must have taken my marbles away.
Crazy, toys in the attic he is crazy.

Call the defendant’s wife
You little shit you’re in it now,
I hope they throw away the key.
You should have
talked to me more often
Than you did,
But no!
You had to go
Your own way, have you broken any
Homes up lately?
Just five minutes, Worm your honor,
Him and Me, alone.

Baaaaaaaaaabe!
Come to mother baby,
let me hold you in my arms.
M’lud I never wanted him to
Get in any trouble.
Why’d he ever have to leave me?
Worm, your honor, let me take him home.

Crazy,
Over the rainbow, I am crazy,
Bars in the window.
There must have been a door there in the wall
When I came in.
Crazy, over the rainbow, he is crazy.

The evidence before the court is
Incontrivertable, there’s no need for
The jury to retire.
In all my years of judging
I have never heard before
Of someone more deserving
Of the full penaltie of law.
The way you made them suffer,
Your exquisite wife and mother,
Fills me with the urge to defecate!

Since, my friend, you have revealed your
Deepest fear,
I sentence you to be exposed before
Your peers.
Tear down the wall!
Tear down the wall!
Tear down the wall!

EL JUDICI

Bon dia, sa senyoria el Cuc
La corona mostrarà clarament que
el presoner que compareix ara davant Vostè
Va ser atrapat amb les mans en la massa
Mostrant sentiments
Mostrant sentiments
de naturalesa gairebé humana.
Això no està gens bé.
Criden al mestre d’Escola.

Jo sempre vaig dir que no arribaria a res de bo.
Després de tot, sa senyoria,
si m’hagueren deixat fer a mi
jo l’hauria pogut escorxar convenientment.
Però les meues mans estaven lligades.
Els sentimentals i els artistes
els deixaren eixir-se’n amb la seua.
Em deixen que el martellege avui?

Boig,
Mal del cap, estic boig,
completament guillat,

Van haver de dur-se el meu cap.
Boig, mal del cap, està boig.

Criden  l’esposa de l’acusat.

Tu, merdereta, estàs atrapat ara.
Espere que tiren lluny la clau.
Hauries d’haver-me
parlat més sovint del que ho feies
Però res! Vas haver de
fer el que et va donar la gana.
Darrerament has trencat alguna llar?
Permeta’ns sa senyoria el Cuc
cinc minuts només a soles ell i jo.

Petitó.
Vine amb mami, amoret,
deixa’m agafar-te entre els meus braços
Jo mai no vaig voler
que es
ficara en cap problema.
Per què va haver d’abandonar-me?
Ara, sa senyoria, deixe’m emportar-me’l a casa.

Boig.
Rematadament boig, estic boig.
Com una cabra.
Devia haver una porta al mur
quan hi va
ig entrar.
Rematadament boig, està boig.

L’evidència davant la cort és
incontrovertible, no cal que
el jurat es retire.
En tots els anys que porte jutjant
mai no havia oït de ningú
que meresquera més
el càstig ple de la llei.
La manera en què vas fer patir
les teues exquisides esposa i mare
m’ompli de desig de cagar!

Però, amic meu, ja que has revelat
la teua més profunda por
.
Jo et sentencie a ser exposat
davant dels teus s
emblants.
Enderroqueu  el mur!
Enderroqueu  el mur!
Enderroqueu  el mur!

El judici.

OUTSIDE THE WALL

All alone, or in two’s,
The ones who really love you
Walk up and down outside the wall.
Some hand in hand
And some gathered together in bands.
The bleeding hearts and artists
Make their stand.
And when they’ve given you their all
Some stagger and fall,
After all it’s not easy
Banging your heart
against some mad bugger’s wall.

FORA DEL MUR

Completament sols, o de dos en dos,
els que realment t’estimen
caminen a dalt i a baix, fora del mur
Alguns de la mà,
uns altres ajuntant-se en bandes
Els sentimentals i els artistes
mantenen les seues conviccions.
I quan t’ho han donat tot,
alguns  trontollen i cauen
Després de tot, no és fàcil
Estavellar el teu cor
contra el mur d’algun boig.

Fora del mur.


Quant a rexval

M'agrada Wagner, l'òpera, la clàssica en general i els cantautors, sobretot Raimon i Llach. M'interessa la política, la història, la filosofia, la literatura, el cinema i l'educació. Crec que la cultura és un bé de primera necessitat que ha d'estar a l'abast de tothom.
Aquesta entrada s'ha publicat en Òpera Rock, cantants, Uncategorized i etiquetada amb , . Afegiu a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s