The Rhinegold illustrated by Rackham’s. Bilingual edition translated for children by Regí .

ring17

Hello, children! I know you love beautiful pictures. Here you are Rackham‘s drawings about The Ring of the Nibelung. Wagner is the author of the story. Sometimes it is great fun or amusing, but other times it is a little sad like life. The story consists of four parts: The Rhinegold, The Valkyrie, Siegfried and Twilight of the Gods. You can see gods, goddesses, giants, dwarfs, dragons, flying horses, warriors, spears, swords, and a lot of beings and things. You only need to look at the pictures and… read the texts in English and Valencian-Catalan. I’m sure you’ll like it a lot. I promise you that the experience is worth. Who knows? Perhaps you’ll love the opera when you are older. Come on! An ugly dwarf is expecting for us… He’s very bad but don’t be afraid. I think he’s a little silly… Be quiet and pay attention…

Hola, xiquets! Sé que us encanten les imatges boniques. Ací teniu els dibuixos de Rackham sobre L’Anell del Nibelung. Wagner és l’autor de la història. A vegades és molt divertida o entretinguda, però altres vegades és una mica trista, com la vida. La història es compon de quatre parts: L’or del Rin, la Valquíria, Sigfrid i El capvespre dels déus. Veureu déus, deesses, gegants, nans, dracs, cavalls voladors, guerrers, llances, espases i una gran quantitat d’éssers i coses. Només heu de mirar les fotos i llegir els textos en anglés i valenciàcatalà. Estic segur que us agradarà molt. Vos promet que l’experiència val la pena. Qui sap? Potser us encantarà l’òpera quan sereu grans. Anem-hi! Un nan lleig està esperant-nos … És molt dolent, però no tingueu por. Crec que és una mica ximple … Calleu i pareu atenció …

NOTA: La traducció no és sempre literal. Es fa en funció del coneixement de la llengua dels alumnes i de la reconstrucció correcta de la història ja que Rackham no va dibuixar bastants il·lustracions per a tos els moments de la trama.

THE RHINEGOLD.

Scene I (1-4)

ring1The three Rhinemaidens are playing in the water.

1. The three Rhinemaidens – Woglinde, Wellgunde and Flosshilde – frolic in the depths of the mighty River Rhine. It is their task to guard the Rhinegold. In the waters the gold is pristine ore; taken and fashioned into a ring, it would confer on the wearer measureless power. But to be able to size the gold, a person must first renounce love. The Rhinemaidens are sure no one would be willing to make such a sacrifice.

1. Les tres filles del Rin – Woglinde, Wellgunde i Flosshilde – juguen en les profunditats del poderós riu Rin. La seua tasca és custodiar l’or del Rin. En les aigües és un mineral decoratiu i lluminós, però convertit en un anell, li donaria al seu posseïdor un poder incommensurable. La condició per a fer l’anell és primer renunciar a l’amor. Les Filles del Rin estan segures que ningú estaria disposat a fer tal sacrifici.

ring2The Rhinemaidens make fun of Alberich.

2. From a fissure in a rock appears Alberich, one of the Nibelungs, a race of dwarfs who dwell beneath the earth. He falls desperately in love with the alluring Rhinemaidens, who tease him heartlessly.

2. D’una fissura en una roca apareix Alberich, un dels Nibelungs, una raça de nans que habiten sota terra. S’enamora perdudament de les seductores Filles del Rin, que es burlen d’ell sense pietat.

ring3“Make fun of me if you want to! Here I come to play with your toy!”

3. Infuriated by the Rhinemaidens’taunts, Alberich climbs the rock for the Rhinegold.

3- Enfurismat per les burles de les Filles del Rin, Alberich puja a la roca on és l’or.

ring4Alberich steals the Rhinegold. “Help us ! Help us!”

4. Alberich steals the Rhinegold and rushes off, plunging the waters into darkness.

4. Alberich roba l’or del Rin i se’n va corrents, sumint a les aigües en la foscor.


Scene II (5-7)

ring6

“Alberich has stolen the gold. Please tell Wotan to help us.”

5. Loge, the god of fire and mischief, tells the other gods that he has seen the Rhinemaidens, who told him of the gold’s theft and implored him to have Wotan recover it and return it to their safekeeping.

5. Loge, déu del foc i la picardia, els diu als altres déus que ha vist les Filles del Rin, que li contaren el robatori de l’or i li van implorar que li diguera a  Wotan, el rei dels déus, que el  recuperara i el tornara a la seua custòdia.

ring7

“Come with us, girl! You belong to us now!”

6. Hearing of the Rhinegold, Fasolt and Fafner decide that it would make an acceptable substitute for Freia. Charging Wotan to steal the gold and have it on hand by evening, they carry off Freia.

6. Els gegants Fasolt i Fafner havien construït un poderós castell per a Wotan a canvi de la deessa Freia, la de les pomes de l’eterna joventut. Després d’una discussió amb els deus accepten quedar-se l’or com a pagament pel seu treball. Mentre Wotan roba l’or i l’anell, ells se’n porten  Freia.

ring8

Without Freia‘s apples, the gods grow old.

7. Without Freia in their midst, the gods immediatly begin to age.

7. Sense Freia amb ells, els déus comencen immediatament a envellir.


Scene III (8-11)

ring9

You idiot! Make me the magical helmet right now!

8. In a cavern, Alberich, having forged the ring, has compelled his brother. Mime to fashion the magical Tarnhelm, a cap that allows its wearer to change his form or became invisible.

8. En una caverna, Alberich, després d’haver forjat l’anell, ha obligat el seu germà Mime que li fabrique el Tarnhelm màgic, un casc que permet al seu portador canviar de forma o  fer-se invisible.

ring10

Alberrich puts on the helmet, he becomes invisible and terrifies Mime.

9. Putting on the Tarnhelm, Alberich is rendered invisible, terrifying Mime.

9. Alberich es posa el Tarnhelm, es fa invisible i aterra son germà Mime i la resta del Nibelungs.

ring11

I want more gold, you lazy! Obey the master of the Ring or I’ll punish you!

10. Alberich has wielded his incredible power, enslaving the Nibelungs and forcing them to mine gold and fashion it into a great treasure.

10. Alberich ha exercit el seu increïble poder, esclavitzant els Nibelungs i obligant-los a  treballar en la mina d’or per acumular un gran tresor.


Scene IV (11-16)

ring12Alberich becomes a huge snake and Loge pretends to be afraid: Oh! Oh! Terrible!”

11. Loge and Wotan visit Alberich, who brags of his powers. Putting the Tarnhelm on his head, he turns himself into a huge serpent. When Loge asks Alberich if he can also turn himself into something small, the dwarf becomes a toad. Loge and Wotan quickly seize him and carry him away.

11. Loge i Wotan visiten Alberich, que presumeix dels seus poders. Es posa el Tarnhelm al cap i es transforma en una enorme serp. Quan Loge – que és molt astut – li demana si també pot transformar-se en una cosa petita, el nan es converteix en un gripau. Loge i Wotan l’agarren i se l’emporten ràpidament.

ring13I can still see her. Put the ring here!

12. Alberich is held for ransom. He summons the Nibelungs, who surrender the golden hoard. Wotan forces Alberich to give up the ring as well. Shattered, Alberich curses the ring ? may its wearer be doomed! The giants Fasolt and Fafner return with Freia, and order that the treasure be stacked up high enough to block her from their sight.

12. Els déus demanen un rescat per Alberich. Ordena als Nibelungs que lliuren el tresor. Wotan obliga Alberich a donar-li l’anell també. Destrossat, Alberich el maleeix : “Siga condemnat el seu portador!” Els gegants Fasolt i  Fafner tornen amb Freia i ordenen que el tresor siga apilat fins que la deessa quede oculta a  la seva vista.

ring14Erda: “Hear me! Hear me! Everything that exists will end. A dark day is coming for the Gods. Get rid of the ring!”

13. But a chink remains in the pile through which they can see Freia. They tell Wotan to fill it with the ring which he is wearing. He refuses, wanting to keep it and its power for himself. Erda, the all-knowing earth goddess, suddenly appears and admonishes Wotan to give up the ring. Warning him that the race of the gods is doomed, she disappears.

13. Però queda una escletxa a la pila a través de la qual poden veure Freia. Li diuen a Wotan que la tape amb l’anell que està usant. Ell es nega, perquè vol conservar-lo  i tenir el seu poder per a si mateix. Erda, la deessa de la terra que tot ho sap, de sobte apareix i aconsella a Wotan abandonar l’anell. Li adverteix que la raça dels déus està condemnada, i que va a desapareixer.

ring15Fafner kills Fasolt and takes the ring from him as he dies.

14. Wotan surrenders the ring and Freia is returned. As the two giants argue over the division of the treasure, Fasolt puts on the ring. He is immediately slain by Fafner, who takes the ring and the entire hoard and leaves.

14. Wotan entrega l’anell i els gegants tornen a Freia. Discuteixen sobre el repartiment del tresor. Fasolt es posa l’anell i Fafner l’assassina, pren l’anell i tot el tresor i se’n va.

ring16 Donner, god of weather, creates a thunderstorm with his hammer.

15. The atmosphere has become heavy and oppressive. To clear the skies, Donner, god of weather, creates a thunderstorm by swinging his hammer.

15. L’ambient s’ha fet pesat i opressiu. Per aclarir el cel, Donner, déu de l’oratge, crea una tempesta colpejant el seu martell.

ring17 The Rhinemaidens, regretting their lost gold, weep: “Rheingold! Rheingold! Purest gold!”

16. The clouds clear, revealing a rainbow that spans the Rhine between the mountain on which the gods are standing and Walhalla. Ignoring the Rhine maidens? lamentation for their lost gold, the gods cross the rainbow and enter the castle.

16. Se’n van els núvols deixant veure un arc de Sant Martí que creua el Rin entre la muntanya on són els déus i el Walhalla. Igorant el lament de les Filles del Rin per la pèrdua de l’or, els déus creuen l’arc de Sant Martí i entren en el Walhalla.

Quant a rexval

M'agrada Wagner, l'òpera, la clàssica en general i els cantautors, sobretot Raimon i Llach. M'interessa la política, la història, la filosofia, la literatura, el cinema i l'educació. Crec que la cultura és un bé de primera necessitat que ha d'estar a l'abast de tothom.
Aquesta entrada s'ha publicat en Dibuixos, Llibrets, Uncategorized, Wagner, Xiquets i etiquetada amb , . Afegiu a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Una resposta a The Rhinegold illustrated by Rackham’s. Bilingual edition translated for children by Regí .

  1. Retroenllaç: The Walkyrie illustrated by Rackham. Bilingual edition translated for children by Regí . | EL CAVALLER DEL CIGNE

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s